• logo
 • osnovna stranica
 • Sudska policija u
  Federaciji Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Obavještenje o utvrđenoj bodovnoj listi kandidata koji su dana 04. i 05.07.2022. godine pristupili provjeri morfoloških karakteristika i testu provjere fizičkih sposobnosti kandidata

  06.07.2022.

  U vezi sa Javnim konkursom za prijem kandidata - kadeta radi obuke i prijema u radni odnos u Sudsku policiju u Federaciji BiH, broj Sp-01-936-1/22 od 22.04.2022. godine, obavještavamo Vas da je Komisija za izbor nakon provedenog testiranja ( provjere morfoloških karakteristika kandidata uključujući i test provjere fizičkih sposobnosti ) izvršila pregled testova na osnovu kojih je utvrdila i izradila bodovnu listu sa rezultatima kandidata koji su pristupili navedenom testiranju, komisija za izbor objavljuje:


  1.      Bodovna lista kandidata koji su dana 04. i 05.07.2022. godine pristupili testu provjere morfoloških karakteristika kandidata i ostvarenih bodova na testu fizičkih sposobnosti kandidata, broj;Sp-01-936-26/22 od 06.07.2022. godine.  


  Naprijed navedena lista se kao prilog ovog obavještenja, dana 06.07.2022. godine objavljuju na web stranici Sudske policije u Federaciji BiH i oglasnim tablama osnovnih organizacionih jedinica Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.    Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Obavještenje o utvrđenoj bodovnoj listi kandidata koji su dana 04. i 05.07.2022. godine pristupili provjeri morfoloških karakteristika i testu provjere fizičkih sposobnosti kandidata

  06.07.2022.

  U vezi sa Javnim konkursom za prijem kandidata - kadeta radi obuke i prijema u radni odnos u Sudsku policiju u Federaciji BiH, broj Sp-01-936-1/22 od 22.04.2022. godine, obavještavamo Vas da je Komisija za izbor nakon provedenog testiranja ( provjere morfoloških karakteristika kandidata uključujući i test provjere fizičkih sposobnosti ) izvršila pregled testova na osnovu kojih je utvrdila i izradila bodovnu listu sa rezultatima kandidata koji su pristupili navedenom testiranju, komisija za izbor objavljuje:


  1.      Bodovna lista kandidata koji su dana 04. i 05.07.2022. godine pristupili testu provjere morfoloških karakteristika kandidata i ostvarenih bodova na testu fizičkih sposobnosti kandidata, broj;Sp-01-936-26/22 od 06.07.2022. godine.  


  Naprijed navedena lista se kao prilog ovog obavještenja, dana 06.07.2022. godine objavljuju na web stranici Sudske policije u Federaciji BiH i oglasnim tablama osnovnih organizacionih jedinica Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.