• logo
 • osnovna stranica
 • Sudska policija u
  Federaciji Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Lista uspješnih kandidata sa rezultatima ostvarenim na testiranju i intervjuu

  18.07.2022.

  U vezi sa Javnim konkursom za prijem kandidata - kadeta radi obuke i prijema u radni odnos u Sudsku policiju u Federaciji BiH, broj Sp-01-936-1/22 od 22.04.2022. godine, a nakon provedenog intervjua, Komisija za izbor objavljuje:

  1.      Listu uspješnih kandidata sa rezultatima ostvarenim na testovima i intervjuu koji su dana 15. i 16.07.2022. godine pristupili provođenju intervjua, broj Sp-01-936-32/22 od 16.07.2022. godine.

  Naprijed navedena lista se kao prilog ovog obavještenja, dana 18.07.2022. godine objavljuje na web stranici Sudske policije u Federaciji BiH i oglasnim tablama osnovnih organizacionih jedinica Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.


  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Lista uspješnih kandidata sa rezultatima ostvarenim na testiranju i intervjuu

  18.07.2022.

  U vezi sa Javnim konkursom za prijem kandidata - kadeta radi obuke i prijema u radni odnos u Sudsku policiju u Federaciji BiH, broj Sp-01-936-1/22 od 22.04.2022. godine, a nakon provedenog intervjua, Komisija za izbor objavljuje:

  1.      Listu uspješnih kandidata sa rezultatima ostvarenim na testovima i intervjuu koji su dana 15. i 16.07.2022. godine pristupili provođenju intervjua, broj Sp-01-936-32/22 od 16.07.2022. godine.

  Naprijed navedena lista se kao prilog ovog obavještenja, dana 18.07.2022. godine objavljuje na web stranici Sudske policije u Federaciji BiH i oglasnim tablama osnovnih organizacionih jedinica Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.